[protecția datelor]

Asociația Identity.Education – Identitate.Educaţie [Identity.Education], persoană juridică fără scop patrimonial, cu sediul în Timişoara, număr de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 124, cod unic de înregistrare fiscală 41754842 colectează și prelucrează anumite categorii de date cu caracter personal, în contextul organizării evenimentelor Identity.Education (expoziții, piese de teatru şi concerte, conferinţe, evenimente sociale, culturale şi artistice, proiecții de film și altele). Astfel, Identity.Education are calitatea de operator de date cu caracter personal.

Pentru solicitări legate de prelucrarea datelor tale cu caracter personal poți contacta în scris Identity.Education la adresa [email protected]. 

[ce date prelucrăm]

Pe parcursul desfășurării evenimentelor, prelucrăm anumite date cu caracter personal de la tine, în cazul în care dorești să participi la evenimente sau să te implici în organizare. Citește mai jos despre scopurile pentru care folosim aceste informații. Categoriile de date personale de care avem nevoie de la tine vor fi indicate în formularele de înregistrare pe care la punem la dispoziție. Ca principiu, vom solicita și un link către profilul tău public de social media pentru a valida identitatea ta și pentru a evita riscuri la adresa comunității (nu vom utiliza, descărca sau folosi în orice mod informațiile disponibile pe profilul tău public).

 Transmiterea sugestiilor pentru evenimente și implicarea în diferite moduri în organizare. Participarea ca artist, performer sau invitat în cadrul evenimentelor. Pe baza formularelor pe care le punem la dispoziție, ne poți contacta pentru a propune evenimente și pentru a ne oferi alte sugestii privind organizarea. Prelucrăm datele de contact pentru interesul nostru legitim de a organiza evenimente. Vom șterge evidențele colectate pe baza formularelor în termen de 3 ani de la finalizarea evenimentului la care te-ai înscris. 

Contactarea organizatorilor în orice mod. Când ne contactezi (pe e-mail, telefon, alte formulare disponibile online), vom reține datele tale de contact și conținutul mesajelor în temeiul interesului nostru legitim de a menține comunicarea cu publicul. 

[cine ar putea avea acces la datele tale]

În cadrul operațiunilor de prelucrare efectuate pentru scopurile indicate în această notă de informare, datele personale pot deveni accesibile următoarelor categorii de terți (doar în măsura în care accesul este absolut necesar), după cum urmează:

a) Societăți care ne furnizează produse și servicii, cum ar fi: furnizori de sisteme de tehnologie a informației și de mentenanță a acestor sisteme, inclusiv arhivarea e-mailurilor, recuperări ale datelor în caz de dezastru, servicii de securitate cibernetică, servicii de gestionare și transmitere e-mail, servici de transmitere newsletter.

b) Alte organizații implicate în organizarea evenimentelor, dacă au nevoie să cunoască aceste informații.

c) Autorități publice, doar în măsura în care au competențele necesare să cunoască aceste informații (spre exemplu, instanțe de judecată sau alte autorități cu rol în soluționarea unor cazuri punctuale). Toate transferurile / dezvăluirile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale. Identity.Education va trimite către terții indicați mai sus doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

[drepturile tale]

În calitate de persoană vizată, ai drepturi specifice legate de datele personale pe care le prelucrăm despre tine. Vom respecta drepturile tale și îți vom da curs solicitărilor în mod adecvat.

Dreptul la informare: Este dreptul tău de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de noi. Respectarea acestui drept se realizează prin prezenta informare.

Dreptul de a retrage consimțământul: Dacă ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, personale, îți poți retrage consimțământul.

Dreptul de acces: Dreptul tău de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, la cerere, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date. 

Dreptul la rectificare: dreptul tău de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care te privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. 

Dreptul la ștergerea datelor: Ai dreptul să soliciți sa ștergem datele personale pe care le prelucram despre tine. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă: a) Datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; b) Te opui prelucrării din motive legate de situația ta particulară; c) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; d) Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine, cu excepția cazului în care datele sunt necesare: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem; in scopuri de arhivare in interes public, științific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

Dreptul la restricționarea prelucrărilor: Dreptul tău de a obține restricționarea prelucrărilor datelor personale în situații prevăzute expres în art. 18 din GDPR. 

Dreptul la portabilitatea datelor: Ai dreptul de a primi datele tale personale pe care ni le-ai furnizat, și care sunt prelucrate în temeiul consimțământului sau al executării unui contract, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să soliciți ca noi să transmitem datele personale (pe care ni le-ai furnizat) unei alte organizații, în condițiile stricte din art. 20 din GDPR. 

Dreptul la opoziție: Acolo unde prelucrarea se bazează pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui terț, poți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dvs. personale din motive legate de situația dvs. particulară. Dacă te opui unor astfel de prelucrări, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive care justifica prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților tale sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. 

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, poți trimite o cerere scrisă către Identity.Education folosind datele de contact indicate la începutul acestui document. 

Vei primi un răspuns în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, și în termen de cel mult 1 lună de zile de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit, în cazuri justificate de complexitatea cererii, cu o perioadă suplimentară de cel mult 2 luni. 

Dreptul de a depune o plângere. Dacă ai o nemulțumire cu privire la modul în care prelucrăm datele tale, am prefera să ne contactezi pe noi direct pentru a-ți putea soluționa problema. Cu toate acestea, poți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin formularul disponibil pe website-ul autorității: www.dataprotection.ro. 

Sari la conținut