Spații sigure - despre proiect

Organizaţiile LGBTQI+ luptă nu doar pentru drepturi egale, echitate şi împotriva discriminării, ci şi pentru ca toată lumea să aibe acces la servicii şi protecţie, la spaţii sigure, şi să poată trăi şi iubi în toate formele posibile.

Prin proiectul Spaţii sigure pentru tinerii LGBTQI+ ne propunem să creştem gradul de siguranţă şi incluziune a spaţiilor publice pentru tinerii LGBTQI+ astfel încât evenimentele şi proiectele (indiferent de domeniu: artistic, cultural, educaţional) să se desfăşoare libere de discriminare şi bullying (hărţuire). Acest tip de proiecte răspund atât nevoii de a încuraja tineri din comunitate să participe la proiecte şi evenimente dedicate lor, dar şi de a discuta contextul general al comunităţii LGBTQI+ într-o Românie care a fost (şi încă mai este) restrictivă cu vizibilitatea minorităţilor şi grupurilor vulnerabile.

Un spaţiu sigur pentru comunitatea LGBTQI+ este un spaţiu fără discriminare şi stereotipuri de gen, în care diversitatea, respectul reciproc, empatia şi compasiunea primează. Acest spaţiu poate fi unul fizic, o locaţie a comunităţii sau a partenerilor şi aliaţilor, poate fi unul online (grupuri de sprijin sau de lucru, grupuri de la şcoală sau facultate, pagini de social media ale organizaţiilor), pot fi evenimente şi întâlniri comunitare, sociale, sau de lucru.

Activităţile principale ale proiectului Spaţii sigure presupun instruirea organizaţiilor care au ca beneficiari direcţi şi/sau indirecţi tinerii despre ce înseamnă evenimente incluzive, despre identificarea şi prevenirea situaţiilor de discriminare şi bullying, şi încurajarea comunicării valorilor de respect reciproc şi incluziune în rândul tuturor stakeholderilor şi beneficiarilor.
Prima parte a proiectului (mai – august 2021) se concentrează pe creşterea numărului de organizaţii partenere, organizaţii de studenţi şi/sau tineri. Este important ca acestea să fie conştiente de provocările specifice pe care comunitatea LGBTQI+ le întâmpină şi care să se poziţioneze împotriva discriminării pe baza orientării sexuale şi identităţii de gen, atât prin comunicarea internă şi externă, cât şi prin evenimentele şi campaniile pe care le desfăşoară.
Împreună cu aceste organizaţii partenere vom derula 2 sesiune de workshop-uri pentru studenţi (noiembrie 2021 şi martie 2022), în care vom aborda subiecte generale şi specifice comunităţii LGBTQI+, dar şi personalizate pe domeniul studenţilor - workshop-uri specifice pe domenii precum psihologie, medicină, drept, care sunt viitorii specialişti cu care persoanele LGBTQI+ interactionează cel mai des.
Ultima parte a proiectului se va adresa instituţiilor de învăţământ şi administraţiei locale, prin organizarea unui eveniment de conştientizare şi informare pe teme LGBTQI+ (iunie 2022).

Un studiu Gallup efectuat asupra Generaţiei Z (persoane născute între 1997 - 2002) din Statele Unite, arată că procentul de persoane care se identifică ca făcând parte din comunitatea LGBTQI+ a crescut faţă de procentajul persoanelor din generaţiile anterioare (Millenials, născuţi între 1981 – 1996 şi Generaţia X, născuţi între 1965 – 1980). Această diferenţă nu înseamnă că numărul persoanelor LGBTQI+ a crescut, ci vorbeşte despre conştientizarea şi asumarea publică (vizibilitatea) persoanelor LGBTQI+ în diverse spaţii – lucru care este posibil atunci când aceste spaţii (fizice sau online, publice sau în cadrul instituţiilor de învăţământ şi în cadrul organizaţiilor care nu sunt doar de drepturile omului) sunt incluzive şi se poziţionează împotriva discriminării pe bază de orientare sexuală şi identitate de gen.

O cercetare efectuată în 2019 de către Identity.Education în rândul membrilor prezenţi în mediul social online din comunitatatea LGBTQI+ din Timişoara, a arătat că procentajul de tineri care aleg să se implice în cercetări este mic şi creşte odată cu vârsta, experienţa de viaţă şi stabilizarea socială şi financiară: din totalul de respondenţi, 7,9% sunt tineri sub şi de 18 ani, 19% sunt tineri cu vârsta între 19 şi 22 de ani, 32% tineri cu vârsta între 23 şi 30 de ani. Dintre aceştia, când analizăm cât de deschişi sunt tinerii LGBTQI+ faţă de alte persoane în ceea ce priveşte identitatea şi orientarea lor sexuală, observăm că, din nou, aceasta creşte odată cu vârsta: 28% dintre tinerii sub 18 ani sunt deschişi cu privire la orientarea lor sexuală cu majoritatea persoanelor din jurul lor, iar procentajul pentru aceeaşi categorie pentru cei cu vârsta între 19 şi 22 de ani este 52% şi 58% pentru cei cu vârsta între 23 şi 30 de ani.
Şi in munca noastră la firul ierbii, am resimţit nevoia unei comunicări consistente din partea unei organizaţii LGBTQI+ pentru ca membrii comunităţii să descopere oportunităţi de implicare în societatea civilă în orice formă şi de participare la evenimente, şi, mai ales, existenţa şi promovarea spaţiilor sigure pentru comunitate şi a profesioniştilor aliaţi din domenii precum sănătatea.

Prin Spaţii Sigure dorim să mobilizăm parteneri locali şi regionali, aliaţi şi instituţii, să creăm împreună spaţii (mai) incluzive pentru comunitatea LGBTQI+, şi să informăm şi încurajăm alte organizaţii şi asociaţii din Timişoara să se poziţioneze public împotriva discriminării grupurilor vulnerabile şi comunităţilor minoritare.Proiectul este derulat de Identity.Education în parteneriat cu ASPST, Liga AC şi SSMT - departamentul SCORA și beneficiază de o finanțare în valoare de 44.000 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.