Sesiune de formare 2019

În ultimii doi ani s-a constatat, cu îngrijorare, o creștere a gradului de intoleranță și homofobie din societate, manifestate printr-un discurs al urii din ce în ce mai apăsător față de comunitatea LGBTQI+. Este cu atât mai important acum ca organizaţiile şi activiştii să fie pregătiţi pentru a crea şi organiza evenimente, proiecte şi campanii de conştientizare atât pentru comunitate cât şi pentru autorităţi publice, profesioniști din domeniul justiției, sănătății, educației și asistenței sociale de a relaționa cu petenți, pacienți, elevi, studenți, clienți care aparțin comunității LGBTQI+.

Asociația ACCEPT și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) implementează proiectul Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI, finanțat de programul Drepturi, Egalitate, Cetățenie 2014-2020 al Uniunii Europene. Proiectul are ca obiectiv creșterea capacității autorităților publice și a profesioniștilor din domeniul justiției, sănătății, educației și asistenței sociale de a relaționa cu petenți, pacienți, elevi, studenți, clienți care aparțin comunității LGBTI. Un alt obiectiv este formarea activiştilor LGBTQI+ şi apărătorilor drepturilor omului. O astfel de sesiune de formare pentru activiştii şi organizaţiile LGBTQI+ din ţară a avut loc îan 14 – 18 noiembrie, la Buşteni, România.

Subiectele abordate în cadrul sesiunii de fomare au fost:
- Principii privind prevenirea și combaterea discriminării pe criteriile orientare sexuală și identitate de gen, modul în care putem adresa situațiile de discriminare întalnite de persoanele LGBTI, suport pentru victimele discriminării
- Principii privind prevenirea și combaterea infracțiunilor motivate de ură împotriva persoanelor LGBTI, modul în care putem gestiona aceste infracțiuni și tipurile de suport pe care le putem acorda victimelor IMU
- Suport pentru persoanele transgender și explicarea pricipiilor privind recunoașterea juridică a identității de gen
- Suport pentru familiile din comunitatea LGBTI și explicarea pricipiilor privind protecția juridică a vieții de familie
- Managmentul resurselor individuale, prevenirea burn out-ului și consolidarea rezilienței
- Recunoașterea și adresarea discursului instigator la ură
- Organizarea de evenimente și crearea unui spațiu sigur pentru comunitate
- Istoria comunității LGBTI și recuperarea trecutului
- Intersecționalitate și suport reciproc în cauze de drepturile omului.

Identity.Education a participat la aceste sesiuni de formare cu scopul de a consolida cunoștințele echipei actuale și de a fi parteneri mai puternici în rețeaua de organizații LGBTQI+ la nivel national. În același timp, aceste sesiuni au oferit un prilej de întălnire și discuție despre proiecte ce pot fi organizate la nivel național, cu contribuția organizațiilor, grupurilor și activiștilor LGBTQ+ din București, Brașov, Cluj, Sibiu, Timișoara, Tulcea.